Hidroelektrik

Kaya Enerji kurulduğu günden bu yana yenilenebilir enerjinin rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanlarında faaliyet göstermiştir. Kaya enerji ülkemizde ve dünyada, doğayı ve canlıları korumak ve de çevre kirliliğinin önüne geçmek adına erken dönemde yenilenebilir enerji sektöründe yerini almış ve aktif olarak projelerde faaliyet göstermeye devam etmektedir.Dünyanın önde gelen lider enerji üreticilerinin temsilcisi olarak Türkiye’de 2 tane rüzgar, 28 tane hidroelektrik, 5 tane jeotermal projesi gerçekleştirmiştir.

(HES) akan suyun gücünü elektriğe dönüştürürler. Akan su içindeki enerji miktarını suyun akış veya düşüş hızı tayin eder. Büyük bir nehirde akan su büyük miktarda enerji taşımaktadır. Ya da su çok yüksek bir noktadan düşürüldüğünde de yine yüksek miktarda enerji elde edilir. Her iki yolla da kanal ya da borular içine alınan su, türbinlere doğru akar, elektrik üretimi için pervane gibi kolları olan türbinlerin dönmesini sağlar. Türbinler jeneratörlere bağlıdır ve mekanik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürürler.

Hidroelektrik santrallar;
  • Yenilenebilir kaynak olan sudan enerji elde etmeleri,
  • Sera gazı emisyonu yaratmamaları,
  • İnşaatın yerli imkanlarla yapılabilmesi,
  • Teknik ömrünün uzun olması ve yakıt giderlerinin olmaması,
  • İşletme bakım giderlerinin düşük olması,
  • İstihdam imkanı yaratmaları,
  • Kırsal kesimlerde ekonomik ve sosyal yapıyı canlandırmaları yönünden en önemli yenilenebilir enerji kaynağıdır.