Jeotermal Enerji

Kaya Enerji kurulduğu günden bu yana yenilenebilir enerjinin rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanlarında faaliyet göstermiştir. Kaya enerji ülkemizde ve dünyada, doğayı ve canlıları korumak ve de çevre kirliliğinin önüne geçmek adına erken dönemde yenilenebilir enerji sektöründe yerini almış ve aktif olarak projelerde faaliyet göstermeye devam etmektedir.Dünyanın önde gelen lider enerji üreticilerinin temsilcisi olarak Türkiye’de 2 tane rüzgar, 28 tane hidroelektrik, 5 tane jeotermal projesi gerçekleştirmiştir.

Jeotermal enerji yer kabuğunun çeşitli bölgelerinde ve derinliklerinde toplanmış ısının yani sıcaklığın oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır.

Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynak veya kaynaklardan ve bunların oluşturduğu jeotermal enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı ve kullanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil dostu yani doğa dostu bir enerji türüdür.

Jeotermal kaynaklar ile;
  • Mineraller içeren içme suyu (maden suyu vs.) üretimi,
  • Merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması vb. ısıtma/soğutma uygulamaları,
  • Termal turizmde kaplıca amaçlı kullanımı,
  • Karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi,
  • Proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımları,
  • Düşük sıcaklıklarda (30 °C’ye kadar) kültür balıkçılığı,
  • Elektrik enerjisi üretimi,
gibi uygulama ve değerlendirme alanlarında kullanımlar gerçekleştirilmektedir.

Yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağı olması en büyük özelliklerinden birisidir jeotermal enerjinin ve Türkiye gibi jeotermal enerji açısından verimli ve şanslı sayılacak ülkeler için öz kaynak teşkil etmektedir.