Rüzgar Enerjisi

Kaya Enerji kurulduğu günden bu yana yenilenebilir enerjinin rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal alanlarında faaliyet göstermiştir. Kaya enerji ülkemizde ve dünyada, doğayı ve canlıları korumak ve de çevre kirliliğinin önüne geçmek adına erken dönemde yenilenebilir enerji sektöründe yerini almış ve aktif olarak projelerde faaliyet göstermeye devam etmektedir.Dünyanın önde gelen lider enerji üreticilerinin temsilcisi olarak Türkiye’de 2 tane rüzgar, 28 tane hidroelektrik, 5 tane jeotermal projesi gerçekleştirmiştir.

Rüzgar; atmosferde bulunan yüksek basınçlı hava ile alçak basınçlı havanın yeryüzüne yakın hareket etmesi sonucu ortaya çıkan bir hava hareketine denir. Havanın hızlı yer değiştirmesi ile içindeki parçacıkların hareketi de hızlı olur. Havanın bu özelliğini kinetik enerjiye dönüştürme işlemine rüzgar enerjisi adı verilir.

Atmosferde bol ve serbest olarak bulunan rüzgar enerjisi, yenilenebilir ve temiz bir enerji kaynağıdır. Enerjisi hızının küpü ile orantılıdır. Yoğunluğu düşüktür. Enerjisinin depolanması başka bir enerjiye çevrilmesi ile mümkündür. Çevre kirliliği yaratmaz.

Rüzgar enerjisi;
  • Evler
  • İşletmeler
  • Park, bahçe ve cadde aydınlatmaları
  • Sinyalizasyon
  • Sulama sistemleri
  • Karavan, tekne ve mobil istasyonlar
  • Elektrik enerjisi ihtiyacı olabilecek her yerde kullanılabilmeleri açısından büyük ya da küçük her türlü elektrik ihtiyacını karşılaması açısından vazgeçilmez bir önem oluşturmaktadır.